Facebook:
Keisarin sukulaiset & Keijsars släkting & Relatives of Keijsar.

Digiboken:
Digiboken öppnas efter servicepaussen senast i början av januari 2021/Länken till digiboken

Info om hembygdsarbete:
Soini-seura