Med i släktföreningen


In MemoriamEn boning skön och underbar, som ögat än ej sett. Vår Frälsare med blodet har i himlen oss berett. I denna undersköna borg, det bliver slut på nöd och sorg. Där få de njuta ostörd ro, som här på Jesus tro.

- Adi Sjöblom -


 • Gunell Karl Erik, Esse, 1947-2012
 • Kontiainen Sakari, Vaasa, 1933-2010
 • Korkia-Aho Martti, Kokkola, 1930-2012
 • Kuparinen Lauri, Vaasa, 1934-2011
 • Mäkelä Erkki, Alajärvi, 1932-2018
 • Niemi-Pynttäri Aira, Alajärvi, 1924-2011
 • Pellonpää Juho, Helsinki, 1915-
 • Pesola Aimo, Jyväskylä, 1920-2007
 • Pesola Jouko, Helsinki, 1915-2008
 • Pitkäaho Sulo, Soini, 1930-2007
 • Sjöbacka Rainer, Övermark, 1936-2005
 • With Evert, Purmo, 1913-2002