Sukuseuran toiminta

Sukuseura perustettiin Vilppu Keisarin kotikunnassa Soinissa vuonna 1989. Seura pyrkii vaalimaan suvun yli 400-vuotisia perinteitä ja edistämään yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun keskuudessa.

Sukuseura järjestää sukujuhlia, kerää sukuun liittyvää tietoutta, selvittää suvun vaiheita ja saattaa tutkimustulokset jäsenten tietoon. Jäsenille tiedotetaan sukukirjeitse. Seura myös järjestää sukukamareita. Tutkijaryhmään kuuluu kolmisenkymmentä jäsentä, joiden tietokoneille on talletettu noin 150 000 suvun jäsenen tiedot. Kaikkiaan Keisarin suvun jälkeläisiä arvioidaan olevan noin 200 000. Sukukirjoja seura on julkaissut viisi.

Sukujuhlat

Kolmen vuoden välein vietettävät sukujuhlat ovat olleet näyttäviä tapahtumia. Sukujuhlat on järjestetty kymmenen kertaa: 1989 Soinissa, 1991 Evijärvellä, 1993 Alajärvellä, 1996 Pedersöressä, 1999 Kuortaneella, 2002 Karstulassa ja Kokkolassa 2005. Sukujuhla järjestettiin Lapuan kristillisellä opistolla 26.7.2008 ja Lappajärvellä kylpylähotelli Kivitipussa 29.-30.7.2011. Viimeisin juhla järjestettiin Vaasassa 8. - 9.8.2014. Seuraavaksi juhlimme 28-vuotista taivaltamme Kruunupyyssä vuonna 2017.

Sukukamarit ja sukusumpit

Sukukamareilla annetaan tietoa Keisarin Sukuseuran toiminnasta ja selvitetään kysyjien mahdolliset sukujuuret Keisariin tutkijoiden tietokannoista, joista he voivat myös tulostaa esivanhempien tietoja niistä kiinnostuneille. Toiminta sai alkunsa Alajärvellä pidetyistä valtakunnallisista kotiseutupäivistä 10.- 12.7.1992. Alajärvi-seura otti yhteyttä ja pyysi seuraa mukaan kotiseutupäiville jakamaan tietouttaan Keisarin suvun koukeroisista juurista. Seura lähti mukaan omalla tietokannallaan kahden tietokoneen voimin. Sukuseura vahvisti osastoa pyytämällä osastolle mukaan maakunta-arkiston, maanmittauspiiriä ja sukuyhdistyksiä Vaasan läänin alueelta.

Sukukamareita jatkettiin myöhemmin kesätapahtumien yhteydessä eri paikkakunnilla. Sukukamarien toimintaa muutettiin hieman toiminnan käynnistämisen jälkeen, jolloin niihin lisättiin mukaan kahvitarjoilu ja samalla tapahtuman nimeksi muutettiin ?Sukusumpit?. Sukuseura on osallistunut myös erilaisiin tapahtumiin mm. sukumessuilla ja sukututkimusseminaareissa.