Keisarin sukuseuran jäsenyyys

Keisarin sukuseuran jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt suvun jäsen. Jäsenyys oikeuttaa osallistumaan äänivaltaisena sukukokouksiin. Ainaisjäsenet saavat jäsenkortin. Ainaisjäsenyys on 200 euroa ja kausijäsenyys kaudella 2014-2017 on 15 euroa/vuosi. Ainaisjäsen saa sukukirja IV:n liittymislahjaksi.

Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyden sukuseuran taloudenhoitajaan tai sihteeriin. Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät Toimihenkilöt sivulla.

Keisarin sukuseuran säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Keisarin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Soinin kunta ja toimialueena koko maa.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

3 §
Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
- järjestämällä kokouksia,
- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
- selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
- jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet.

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka polveutuu Keisarin suvun esi-isästä, tai joka on avio- tai avoliiton tai lapseksioton kautta tähän sukuun liittynyt.

Seuraava sivu >>