Medlemskap

Till medlem i Kejsar släktförening kan en 18 år fylld släktmedlem ansluta sig. Medlemskap medför rätten att närvara och rösta vid släktmöten. Ständig medlem erhåller medlemskort. För ständig medlemskap är priset 200 € och för årmedlemskapet 15 €/år.

Som medlem kan man ansluta sig genom att ta kontakt med släktföreningens kassör eller sekreterare. Kontaktinformation om kassören samt andra styrelseledamot kan finnas på sidan Kontakter.

Kejsars släktförening r.f.:s stadgar

1 §
Föreningens namn är Keisarin Sukuseura ry -Kejsars Släkförening r.f, dess hemort är Soini och dess verksamhetsområde hela landet.

2 §
Föreningens syfte är att utreda släktens öden och historia, slå vakt om dess traditioner och främja samhörighetskänslan mellan dess medlemmar.

3 §
Släktföreningen strävar efter att förverkliga sina ändamål genom att: - ordna gemensamma möten - samla och arkivera uppgifter om släkten, - utreda släktens öden samt delge medlemmarna resultaten av utredningsarbetet, - föra ett register om släktens medlemmar.


4 §
Som medlem i släktföreningen kan varje person som fyllt 18 år godkännas, som i rakt nedstigande led är anknuten till släktets förfader eller som genom äktenskap, samboförhållande eller adoption anslutit sig till släkten.

Nästa sidan >>