Planer 2022-2023

Styrelsen har gjort klart de formella ärendena. Föreningen är registrerad under namnet Keisarin sukuseura ry - Kejsars släktförening rf, bankrättigheterna är förvärvade och släktföreningen har en ny bokförare. Släktföreningens hemort är Soini kommun och den verkar i hela landet. Styrelsen består av följande personer: Jorma Höykinpuro (ordförande), Kari Höykinpuro, Antti Knuuttila, Heimo Mäenpää, Tuula Mäkinen, Juhani Möksy, Pirkko-Liisa Saarinen, Roy Sjöblom (vice ordförande), Annika Viklund (sekreterare) och Leif Åman.

Föreningens ekonomi har sjunkit från tidigare års goda nivå. Den främsta orsaken till detta är stagnationen av bokförsäljningen. Den sista släktfesten kostade för mycket. Sedan dess har släktfesten inte hållits på grund av corona. I allmänhet har släktfester varit ekonomiskt lönsamma för föreningen. I sista släktmötet (14.9.2021) höjdes medlemsavgiften till 25 euro per år.

Släktföreningen måste få mer intäkter så att vi kan planera vår verksamhet på samma sätt som de tidigare åren. En möjlighet är att utöka antalet medlemmar. I år har vi 105 medlemmar och cirka 550 ständiga medlemmar. De flesta av de ständiga medlemmarna kom med på 1990-talet. Flera av dem är äldre eller har redan gått bort. Vi håller just nu på att kontrollera de medlemslistorna.

Släktföreningen har fortfarande släktböcker: det finns några III-böcker och flera IV-böcker. Det finns också några bordsstandarder, flera släktflaggor som kan sättas på bordet och några släktflaggor till flaggstång. Böckerna finns i ordförandens lager och övriga produkter finns i Kari Höykinpuros lager. Den digitala databasen är i bruk. Att uppdatera den med ny data har varit utmanande på grund av databasens stora storlek. Den digitala databasen har uppdaterats av släktforskare Sirkka Mäenpää.

Släktföreningens styrelse håller sitt nästa möte under våren, kanske i mars. Meddelande om medlemsavgiften för år 2022 skickas före sommaren. Under nästa sommar kommer vi att delta i släktevenemang, t.ex. i Alajärvi (Rokulipäivät), i Helsingfors storstadsområde och kanske i Soini. Under sommaren träffas människor i Mulicka byhus i Pylkönmäki, där ett evenemang med anknytning till släktforskning och genetisk forskning kommer att hållas.

 

Nästa sidan >>