kirjat ja pöytälippu

Släktföremålen

kruunuSläktböcker

Fem släktböcker har publicerats: Filip Kejsars släkt I: Från Kejsarbacke ut i Världen, Filip Kejsars släkt II: Kejsarättlingarna Mulicka, Filip Kejsars släkt III: Mera om Mulickaättlingarna, Filip Kejsars släkt IV: Från Mulickaättlingar till Biskopar och Filip Kejsars släkt Ib: Från Kejsarbacken ut i Världen. Upplagorna har omsorgsfullt redigerats, och de har illustrerats av konstnären Aira Niemi-Pynttäri.

Förfrågningar från kassören, kontaktinformation på sidan Kontakter. Priset av en bok är 20 e + försändningskostnader. Specialerbjudande så länge som böckerna räcker till: delarna Ib, III samt IV totalt i priset av 50 e + försändningskostnader.

En lista av släktböckernas personer, som är födda före året 1912.

Vilppu Keisarin suku - Filip Kejsars släkt

Boken innehåller fem släktled av Filip Kejsars (1562-1630) och hans hstru Margeta Persdotter Hämäläinens (1585-1630) ättlingar. Ca. 5.500 personer finns i boken. Därtill finns i boken många belysande artiklar samt en riklig illustration av konstmålare Aira Niemi-Pynttäri. Sidantalet är 700. Upplagan på 1.500 st. är slutsåld, men man har övervägt att ge ut en ny upplaga. För att priset skulle bli måttligt och en tryckning möjlig, skulle bindande förhandsbeställningar på åtminstone 300 ex. behövas.

Keisarin Mulikoita - Kejsar ättlingarna Mulicka

Utgavs vid släktfesten 3.8.1996. Utgångspersoner för bokens släkttabeller är Filip Kejsars ättling i femte led Susanna Ersdotter Kejsar (1708 - 1783) och Påhl (Paavo) Eriksson Mulicka (1704 - 1776)De hade 15 barn av vilka 13 gifte sig och 11 fick barn. I denna bok presenteras sju av vilka tre fortsatte släkten och uppgifter på ättlingar i sex släktled till dessa tre finns med i boken. Med är Henrik (Heikki) född 15.8.1726, Anders (Antti) född 3.1.1731 och Matts född 15.2.1736 med uppgifter på ca. 12.400 personer.I boken finns enligt tidigare sed en för perioden belysande artikeldel, rikligt med gamla fotografier samt en på teckningar baserad illustration. Sidantalet är 864. Upplagan 1.500.
Böcker III, IV och X