Släktföremålen

Släktvimpeln

Släktföreningen har planerat flera olika släktföremål som har släktens kännemärke på dem. Släktföreningen säljer alla släktföremål samt böcker åt släktföreningens medlemmar via postorder och till och med är släktföremålen tillgängliga i sammanhang av släktmötena. Förfrågningar och beställningar från kassör Pirjo Koivumäki, kontaktinformation på sidan Kontakter.

PinsenFöreningens märke. Vid släktfesten i Pedersöre utgavs föreningens märke designerad av Konstnären Aira Niemi-Pynttäri, på vilken finns utformad "Kejsarens" krona. Priset av märket i bildens presentförpackning är 10 e + sändningskostader.
Digiboken och underhåll Släktföreningens styrelse har bestämt att digital bok stannar kvar stadig del av släktföreningens verksamhet. Senare alla släktböcker förändras till digital form och publiceras på släktföreningen websidor. År 2015 har publicerats släktbok Ib med släkttabeller till 8. generation från Filip Kejsar. Senare skall bildas större släktdatabas och publiceras också.

Medlemmar: 10 € digibokavgift
Inte medlemmar: 25 €

Medlemskort. Föreningen har årsmedlemmar och ständiga medlemmar. I fall du önskar ha medlemskort beställ det från kassör. Information om medlemskap finns på den här sidan.